بهترین سرویس را انتخاب نمایید

نگران نباشید، تا یک هفته می توانید درخواست لغو سرویس و بازگشت وجه را داشته باشید

میزبانی وب E1 - ایران


 • فضای هاست 2 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 1 عدد

 • تعداد ساب دامنه 5 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 5 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 2000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 200 مگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب E2 - ایران


 • فضای هاست 3 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 120 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 2 عدد

 • تعداد ساب دامنه 10 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 10 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 3000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 300 مگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب برنزی (لایت) - ایران


 • فضای هاست 5 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 5 عدد

 • تعداد ساب دامنه 20 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 2 عدد

 • تعداد پارک دامنه 15 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 4000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 400 مگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب نقره ای (لایت) - ایران


 • فضای هاست 8 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 100 عدد

 • تعداد ساب دامنه 100 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 5 عدد

 • تعداد پارک دامنه 20 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 5000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 500 مگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب طلایی (لایت) - ایران


 • فضای هاست 12 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 6000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 600 مگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار