ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
654,000 تومان
فروش
.shop
1,808,000 تومان
.ir
50,000 تومان
جدید
.site
1,509,200 تومان
جدید
.land
1,733,000 تومان
.co
1,395,000 تومان
جدید
.center
997,000 تومان
جدید
.family
1,326,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.me
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
.club
731,000 تومان
1 سال
731,000 تومان
1 سال
731,000 تومان
1 سال
.com
654,000 تومان
1 سال
654,000 تومان
1 سال
654,000 تومان
1 سال
.net
641,000 تومان
1 سال
641,000 تومان
1 سال
641,000 تومان
1 سال
.org
642,000 تومان
1 سال
642,000 تومان
1 سال
642,000 تومان
1 سال
.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.id.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.co.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.info
1,026,000 تومان
1 سال
1,026,000 تومان
1 سال
1,026,000 تومان
1 سال
.biz
867,000 تومان
1 سال
867,000 تومان
1 سال
867,000 تومان
1 سال
.ws
3,285,000 تومان
1 سال
3,285,000 تومان
1 سال
3,285,000 تومان
1 سال
.name
1,177,000 تومان
1 سال
1,177,000 تومان
1 سال
1,177,000 تومان
1 سال
.asia
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
.tel
1,544,000 تومان
1 سال
1,544,000 تومان
1 سال
1,544,000 تومان
1 سال
.mobi
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.tv
1,643,000 تومان
1 سال
1,643,000 تومان
1 سال
1,643,000 تومان
1 سال
.co
1,395,000 تومان
1 سال
1,395,000 تومان
1 سال
1,395,000 تومان
1 سال
.in
314,000 تومان
1 سال
314,000 تومان
1 سال
314,000 تومان
1 سال
.ru
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.eu
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
.de
352,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
.fr
333,000 تومان
1 سال
333,000 تومان
1 سال
333,000 تومان
1 سال
.it
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.li
418,000 تومان
1 سال
418,000 تومان
1 سال
418,000 تومان
1 سال
.cc
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.uk
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.co.uk
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.org.uk
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.us
426,000 تومان
1 سال
426,000 تومان
1 سال
426,000 تومان
1 سال
.com.co
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.pro
1,026,000 تومان
1 سال
1,026,000 تومان
1 سال
1,026,000 تومان
1 سال
.pw
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
.ca
1,551,000 تومان
1 سال
1,551,000 تومان
1 سال
1,551,000 تومان
1 سال
.xyz
591,000 تومان
1 سال
591,000 تومان
1 سال
591,000 تومان
1 سال
.photography
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.money
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.news
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.photo
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.academy
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.accountant
1,324,000 تومان
1 سال
1,324,000 تومان
1 سال
1,324,000 تومان
1 سال
.agency
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.audio
6,583,000 تومان
1 سال
6,583,000 تومان
1 سال
6,583,000 تومان
1 سال
.band
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.blog
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.boutique
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.cafe
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.camera
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
.catering
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.center جدید
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.chat
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.cheap
1,391,000 تومان
1 سال
1,391,000 تومان
1 سال
1,391,000 تومان
1 سال
.click
471,000 تومان
1 سال
471,000 تومان
1 سال
471,000 تومان
1 سال
.clinic
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.codes
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.coffee
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.community
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.company
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
.cooking
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.dental
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
.dentist
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
.design
2,312,000 تومان
1 سال
2,312,000 تومان
1 سال
2,312,000 تومان
1 سال
.diet
6,583,000 تومان
1 سال
6,583,000 تومان
1 سال
6,583,000 تومان
1 سال
.dog
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.domains
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.download
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
.family جدید
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.finance
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.fitness
1,353,000 تومان
1 سال
1,353,000 تومان
1 سال
1,353,000 تومان
1 سال
.forsale
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.gallery
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.gift
887,000 تومان
1 سال
887,000 تومان
1 سال
887,000 تومان
1 سال
.help
1,457,000 تومان
1 سال
1,457,000 تومان
1 سال
1,457,000 تومان
1 سال
.holdings
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.host
4,283,000 تومان
1 سال
4,283,000 تومان
1 سال
4,283,000 تومان
1 سال
.hosting
19,726,000 تومان
1 سال
19,726,000 تومان
1 سال
19,726,000 تومان
1 سال
.institute
1,063,000 تومان
1 سال
1,063,000 تومان
1 سال
1,063,000 تومان
1 سال
.land جدید
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.lawyer
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
.link
471,000 تومان
1 سال
471,000 تومان
1 سال
471,000 تومان
1 سال
.market
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.network
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.online
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.pizza
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.photos
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.press
3,231,000 تومان
1 سال
3,231,000 تومان
1 سال
3,231,000 تومان
1 سال
.rent
2,968,000 تومان
1 سال
2,968,000 تومان
1 سال
2,968,000 تومان
1 سال
.restaurant
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.sale
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.school
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.site جدید
1,509,200 تومان
1 سال
1,509,200 تومان
1 سال
1,509,200 تومان
1 سال
.software
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.tech
2,312,000 تومان
1 سال
2,312,000 تومان
1 سال
2,312,000 تومان
1 سال
.technology
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.tools
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.university
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.video
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.vote
3,461,000 تومان
1 سال
3,461,000 تومان
1 سال
3,461,000 تومان
1 سال
.website
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.work
405,000 تومان
1 سال
405,000 تومان
1 سال
405,000 تومان
1 سال
.store
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
2,640,000 تومان
1 سال
.art
602,000 تومان
1 سال
602,000 تومان
1 سال
602,000 تومان
1 سال
.baby
3,297,000 تومان
1 سال
3,297,000 تومان
1 سال
3,297,000 تومان
1 سال
.bio
3,461,000 تومان
1 سال
3,461,000 تومان
1 سال
3,461,000 تومان
1 سال
.cat
1,089,000 تومان
1 سال
1,089,000 تومان
1 سال
1,089,000 تومان
1 سال
.business
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
.doctor
4,612,000 تومان
1 سال
4,612,000 تومان
1 سال
4,612,000 تومان
1 سال
.games
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.pet
931,000 تومان
1 سال
931,000 تومان
1 سال
931,000 تومان
1 سال
.shop فروش
1,808,000 تومان
1 سال
1,808,000 تومان
1 سال
1,808,000 تومان
1 سال
.at
539,000 تومان
1 سال
539,000 تومان
1 سال
539,000 تومان
1 سال
.travel
9,594,000 تومان
1 سال
9,594,000 تومان
1 سال
9,594,000 تومان
1 سال
.win
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.studio
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.io
2,956,000 تومان
1 سال
2,956,000 تومان
1 سال
2,956,000 تومان
1 سال
.sh
2,622,000 تومان
1 سال
2,622,000 تومان
1 سال
2,622,000 تومان
1 سال
.no
1,633,000 تومان
1 سال
1,633,000 تومان
1 سال
1,633,000 تومان
1 سال
.live
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.im
3,074,000 تومان
1 سال
3,074,000 تومان
1 سال
3,074,000 تومان
1 سال
.services
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.zone
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.ltd
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.group
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.fashion
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.es
294,000 تومان
1 سال
294,000 تومان
1 سال
294,000 تومان
1 سال
.vip
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.expert
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.pub
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.bz
1,117,000 تومان
1 سال
1,117,000 تومان
1 سال
1,117,000 تومان
1 سال
.archi
3,461,000 تومان
1 سال
3,461,000 تومان
1 سال
3,461,000 تومان
1 سال
.co.com
1,314,000 تومان
1 سال
1,314,000 تومان
1 سال
1,314,000 تومان
1 سال
.ninja
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
.nl
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.re
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.coach
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.tours
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.top
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.men
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
.jobs
13,536,000 تومان
1 سال
13,536,000 تومان
1 سال
13,536,000 تومان
1 سال
.fit
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
1,326,000 تومان
1 سال
.jp
7,753,000 تومان
1 سال
7,753,000 تومان
1 سال
7,753,000 تومان
1 سال
.app
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.vc
1,643,000 تومان
1 سال
1,643,000 تومان
1 سال
1,643,000 تومان
1 سال
.solutions
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.cloud
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.life
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.bid
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
.qa
4,008,000 تومان
1 سال
4,008,000 تومان
1 سال
4,008,000 تومان
1 سال
.dev
668,000 تومان
1 سال
668,000 تومان
1 سال
668,000 تومان
1 سال
.tk
1,725,000 تومان
1 سال
1,725,000 تومان
1 سال
1,725,000 تومان
1 سال
.city
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.tips
1,194,000 تومان
1 سال
1,194,000 تومان
1 سال
1,194,000 تومان
1 سال
.media
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.si
719,000 تومان
1 سال
719,000 تومان
1 سال
719,000 تومان
1 سال
.cn
1,771,000 تومان
1 سال
1,771,000 تومان
1 سال
1,771,000 تومان
1 سال
.best
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.monster
612,000 تومان
1 سال
612,000 تومان
1 سال
612,000 تومان
1 سال
.by
5,782,000 تومان
1 سال
5,782,000 تومان
1 سال
5,782,000 تومان
1 سال
.plus
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.cash
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.social
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.moda
1,424,000 تومان
1 سال
1,424,000 تومان
1 سال
1,424,000 تومان
1 سال
.rip
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
.eco
3,625,000 تومان
1 سال
3,625,000 تومان
1 سال
3,625,000 تومان
1 سال
.ski
2,279,000 تومان
1 سال
2,279,000 تومان
1 سال
2,279,000 تومان
1 سال
.today
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.farm
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
.bar
3,297,000 تومان
1 سال
3,297,000 تومان
1 سال
3,297,000 تومان
1 سال
.toys
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
2,509,000 تومان
1 سال
.digital
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
1,654,000 تومان
1 سال
.ae
2,039,000 تومان
1 سال
2,039,000 تومان
1 سال
2,039,000 تومان
1 سال
.charity
1,424,000 تومان
1 سال
1,424,000 تومان
1 سال
1,424,000 تومان
1 سال
.events
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال
1,523,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود