ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
752,000 تومان
فروش
.shop
1,889,000 تومان
.ir
50,000 تومان
جدید
.site
1,969,000 تومان
جدید
.land
1,969,000 تومان
.co
1,849,000 تومان
جدید
.center
1,135,000 تومان
جدید
.family
1,509,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.me
987,000 تومان
1 سال
987,000 تومان
1 سال
987,000 تومان
1 سال
.club
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
.com
752,000 تومان
1 سال
752,000 تومان
1 سال
752,000 تومان
1 سال
.net
926,000 تومان
1 سال
926,000 تومان
1 سال
926,000 تومان
1 سال
.org
722,000 تومان
1 سال
722,000 تومان
1 سال
722,000 تومان
1 سال
.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.id.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.co.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.info
1,322,200 تومان
1 سال
1,322,200 تومان
1 سال
1,322,200 تومان
1 سال
.biz
976,000 تومان
1 سال
976,000 تومان
1 سال
976,000 تومان
1 سال
.ws
3,738,000 تومان
1 سال
3,738,000 تومان
1 سال
3,738,000 تومان
1 سال
.name
1,324,000 تومان
1 سال
1,324,000 تومان
1 سال
1,324,000 تومان
1 سال
.asia
727,000 تومان
1 سال
727,000 تومان
1 سال
727,000 تومان
1 سال
.tel
1,757,000 تومان
1 سال
1,757,000 تومان
1 سال
1,757,000 تومان
1 سال
.mobi
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.tv
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
.co
1,849,000 تومان
1 سال
1,849,000 تومان
1 سال
1,849,000 تومان
1 سال
.in
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.ru
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
.eu
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.de
649,000 تومان
1 سال
649,000 تومان
1 سال
649,000 تومان
1 سال
.fr
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.it
298,000 تومان
1 سال
298,000 تومان
1 سال
298,000 تومان
1 سال
.li
503,000 تومان
1 سال
503,000 تومان
1 سال
503,000 تومان
1 سال
.cc
598,000 تومان
1 سال
598,000 تومان
1 سال
598,000 تومان
1 سال
.uk
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
.co.uk
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
.org.uk
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
.us
486,000 تومان
1 سال
486,000 تومان
1 سال
486,000 تومان
1 سال
.com.co
598,000 تومان
1 سال
598,000 تومان
1 سال
598,000 تومان
1 سال
.pro
1,155,000 تومان
1 سال
1,155,000 تومان
1 سال
1,155,000 تومان
1 سال
.pw
1,122,000 تومان
1 سال
1,122,000 تومان
1 سال
1,122,000 تومان
1 سال
.ca
1,783,000 تومان
1 سال
1,783,000 تومان
1 سال
1,783,000 تومان
1 سال
.xyz
655,000 تومان
1 سال
655,000 تومان
1 سال
655,000 تومان
1 سال
.photography
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.money
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.news
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.photo
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.academy
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.accountant
1,507,000 تومان
1 سال
1,507,000 تومان
1 سال
1,507,000 تومان
1 سال
.agency
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.audio
7,491,000 تومان
1 سال
7,491,000 تومان
1 سال
7,491,000 تومان
1 سال
.band
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.blog
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.boutique
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.cafe
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.camera
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
.catering
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.center جدید
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.chat
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.cheap
1,584,000 تومان
1 سال
1,584,000 تومان
1 سال
1,584,000 تومان
1 سال
.click
536,000 تومان
1 سال
536,000 تومان
1 سال
536,000 تومان
1 سال
.clinic
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.codes
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.coffee
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.community
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.company
611,000 تومان
1 سال
611,000 تومان
1 سال
611,000 تومان
1 سال
.cooking
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.dental
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
.dentist
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
.design
2,631,000 تومان
1 سال
2,631,000 تومان
1 سال
2,631,000 تومان
1 سال
.diet
7,491,000 تومان
1 سال
7,491,000 تومان
1 سال
7,491,000 تومان
1 سال
.dog
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.domains
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.download
386,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
.family جدید
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.finance
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.fitness
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.forsale
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.gallery
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.gift
1,009,000 تومان
1 سال
1,009,000 تومان
1 سال
1,009,000 تومان
1 سال
.help
1,658,000 تومان
1 سال
1,658,000 تومان
1 سال
1,658,000 تومان
1 سال
.holdings
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.host
4,874,000 تومان
1 سال
4,874,000 تومان
1 سال
4,874,000 تومان
1 سال
.hosting
22,446,000 تومان
1 سال
22,446,000 تومان
1 سال
22,446,000 تومان
1 سال
.institute
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
.land جدید
1,969,000 تومان
1 سال
1,969,000 تومان
1 سال
1,969,000 تومان
1 سال
.lawyer
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
.link
536,000 تومان
1 سال
536,000 تومان
1 سال
536,000 تومان
1 سال
.market
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.network
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.online
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.pizza
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.photos
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.press
3,677,000 تومان
1 سال
3,677,000 تومان
1 سال
3,677,000 تومان
1 سال
.rent
3,378,000 تومان
1 سال
3,378,000 تومان
1 سال
3,378,000 تومان
1 سال
.restaurant
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.sale
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.school
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.site جدید
1,969,000 تومان
1 سال
1,969,000 تومان
1 سال
1,969,000 تومان
1 سال
.software
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.tech
2,631,000 تومان
1 سال
2,631,000 تومان
1 سال
2,631,000 تومان
1 سال
.technology
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.tools
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.university
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.video
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.vote
3,939,000 تومان
1 سال
3,939,000 تومان
1 سال
3,939,000 تومان
1 سال
.website
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.work
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.store
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
3,004,000 تومان
1 سال
.art
979,000 تومان
1 سال
979,000 تومان
1 سال
979,000 تومان
1 سال
.baby
3,752,000 تومان
1 سال
3,752,000 تومان
1 سال
3,752,000 تومان
1 سال
.bio
3,939,000 تومان
1 سال
3,939,000 تومان
1 سال
3,939,000 تومان
1 سال
.cat
1,262,000 تومان
1 سال
1,262,000 تومان
1 سال
1,262,000 تومان
1 سال
.business
611,000 تومان
1 سال
611,000 تومان
1 سال
611,000 تومان
1 سال
.doctor
5,248,000 تومان
1 سال
5,248,000 تومان
1 سال
5,248,000 تومان
1 سال
.games
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.pet
1,060,000 تومان
1 سال
1,060,000 تومان
1 سال
1,060,000 تومان
1 سال
.shop فروش
1,889,000 تومان
1 سال
1,889,000 تومان
1 سال
1,889,000 تومان
1 سال
.at
646,000 تومان
1 سال
646,000 تومان
1 سال
646,000 تومان
1 سال
.travel
10,917,000 تومان
1 سال
10,917,000 تومان
1 سال
10,917,000 تومان
1 سال
.win
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
.studio
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.io
3,364,000 تومان
1 سال
3,364,000 تومان
1 سال
3,364,000 تومان
1 سال
.sh
2,983,000 تومان
1 سال
2,983,000 تومان
1 سال
2,983,000 تومان
1 سال
.no
1,974,000 تومان
1 سال
1,974,000 تومان
1 سال
1,974,000 تومان
1 سال
.live
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.im
3,721,000 تومان
1 سال
3,721,000 تومان
1 سال
3,721,000 تومان
1 سال
.services
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.zone
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.ltd
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.group
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
.fashion
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.es
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
353,000 تومان
1 سال
.vip
836,000 تومان
1 سال
836,000 تومان
1 سال
836,000 تومان
1 سال
.expert
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.pub
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.bz
1,271,000 تومان
1 سال
1,271,000 تومان
1 سال
1,271,000 تومان
1 سال
.archi
3,939,000 تومان
1 سال
3,939,000 تومان
1 سال
3,939,000 تومان
1 سال
.co.com
1,496,000 تومان
1 سال
1,496,000 تومان
1 سال
1,496,000 تومان
1 سال
.ninja
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
.nl
324,000 تومان
1 سال
324,000 تومان
1 سال
324,000 تومان
1 سال
.re
413,000 تومان
1 سال
413,000 تومان
1 سال
413,000 تومان
1 سال
.coach
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.tours
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.top
288,000 تومان
1 سال
288,000 تومان
1 سال
288,000 تومان
1 سال
.men
386,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
.jobs
15,404,000 تومان
1 سال
15,404,000 تومان
1 سال
15,404,000 تومان
1 سال
.fit
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
1,509,000 تومان
1 سال
.jp
8,824,000 تومان
1 سال
8,824,000 تومان
1 سال
8,824,000 تومان
1 سال
.app
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
.vc
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
.solutions
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.cloud
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.life
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.bid
386,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
.qa
4,561,000 تومان
1 سال
4,561,000 تومان
1 سال
4,561,000 تومان
1 سال
.dev
761,000 تومان
1 سال
761,000 تومان
1 سال
761,000 تومان
1 سال
.tk
2,069,000 تومان
1 سال
2,069,000 تومان
1 سال
2,069,000 تومان
1 سال
.city
997,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.tips
1,359,000 تومان
1 سال
1,359,000 تومان
1 سال
1,359,000 تومان
1 سال
.media
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.si
862,000 تومان
1 سال
862,000 تومان
1 سال
862,000 تومان
1 سال
.cn
2,015,000 تومان
1 سال
2,015,000 تومان
1 سال
2,015,000 تومان
1 سال
.best
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
1,135,000 تومان
1 سال
.monster
697,000 تومان
1 سال
697,000 تومان
1 سال
697,000 تومان
1 سال
.by
6,580,000 تومان
1 سال
6,580,000 تومان
1 سال
6,580,000 تومان
1 سال
.plus
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.cash
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.social
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.moda
1,621,000 تومان
1 سال
1,621,000 تومان
1 سال
1,621,000 تومان
1 سال
.rip
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
.eco
4,126,000 تومان
1 سال
4,126,000 تومان
1 سال
4,126,000 تومان
1 سال
.ski
2,593,000 تومان
1 سال
2,593,000 تومان
1 سال
2,593,000 تومان
1 سال
.today
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
1,284,000 تومان
1 سال
.farm
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
.bar
3,752,000 تومان
1 سال
3,752,000 تومان
1 سال
3,752,000 تومان
1 سال
.toys
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
2,854,000 تومان
1 سال
.digital
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
1,883,000 تومان
1 سال
.ae
2,367,000 تومان
1 سال
2,367,000 تومان
1 سال
2,367,000 تومان
1 سال
.charity
1,621,000 تومان
1 سال
1,621,000 تومان
1 سال
1,621,000 تومان
1 سال
.events
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال
1,733,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود