بهترین سرویس را انتخاب نمایید

نگران نباشید، تا یک هفته می توانید درخواست لغو سرویس و بازگشت وجه را داشته باشید

میزبانی وب الماس 1 - ایران


 • فضای هاست 50 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 15,000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 1 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب الماس 2 - ایران


 • فضای هاست 65 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 25,000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 1.5 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب الماس 3 - ایران


 • فضای هاست 80 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 45,000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 2 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب الماس 4 - ایران


 • فضای هاست 100 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده نامحدود

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 100,000 عدد

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 3 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار